3

Hong Kong-Beijing Trip


noong april 15-19

naganap ang aking unang pagkakataon na makasakay sa eroplano. pumunta kami sa hong kong at beijing. napakasaya sapagkat maraming magagandang lugar ang aming pinuntahan.

sa airport

sa hong kong,

sa panda hotel


DISNEYLAND

AVENUE OF STARS
beijing,
GREAT WALL
SUMMER PALACE
PANDA ZOO
FORBIDDEN CITY
TAGUMPAY ANG AKING HONG KONG – BEIJING TRIP!!!!
Advertisements
8

DOES GOD EXIST?


DOES GOD EXIST?

This   is one of the best explanations on the
nature of God that I have ever seen…
A man went to a barbershop to have his hair
cut and his beard trimmed. As  the barber began
to work, they began to have a good  conversation.
They talked about so many things and various subjects.
When they eventually touched on the subject of God,
the  barber said: ‘I don’t believe that God exists.’
‘Why do you say that?’ asked the customer.
‘Well, you just have to go out in the street to
realize that God doesn’t exist.

Tell me, if God exists, would there be so many

sick people? Would there be abandoned children?
If God existed, there would be neither
suffering nor pain.

I can’t imagine a loving God who would

allow all of these things.’

The customer thought for a moment, but

didn’t respond because he didn’t want to
start an argument.The barber finished his job and the customer
left the  shop.
Just after he left the barbershop, he saw a
man in the street with long, stringy, dirty hair
and an  untrimmed   beard.

He looked dirty and unkempt.The customer

turned back and entered the barbershop again
and he said to the barber:

‘You know what? Barbers do not exist.”How can you say that?’ asked the surprised

barber. ‘I am here, and I am a barber. And I
just worked on you!’
‘No!’ the customer exclaimed. ‘Barbers don’t
exist because if they did, there would be no
people with dirty long hair and untrimmed
beards, like that man outside.’
‘Ah, but barbers DO exist! That’s what happens
when  people do not come to me.’

‘Exactly!’ affirmed the customer. ‘That’s the

point! God, too, DOES exist! That’s what
happens when people do not go to Him and don’t
look to Him for help.
That’s why there’s so much pain and suffering in
the world.’
If  you think God exists, send this to other
people—

If  you think God does not exist, delete it!

BE BLESSED &
BE A BLESSING TO OTHERS!

I really liked this, I hope you share it………

0

Chinese Embassy


kahapon,

pumunta ako sa chinese embassy para mag personal appearance para sa aking application ng visa. agency ang naglakad ng aking mga papeles kaya pinapunta na lamang ako dun ng mga bago mag ala una sapagkat ang aming numero ay 816 pa. matagal kaming nag-antay sapagkat pagdating namin doon ay naka-break pa ang mga nagttrabaho sa embassy. sinabi ni tita na mahigpit na daw ang chinese embassy kaya kinabahan ako kung anong mga itatanong sa akin ngunit tinanong lamang ako ng mga simpleng tanong katulad ng ilan taon na ako, sino ang kasama ko sa pagpuntang china at kung anong year ko na daw sa eskwelahan. nawala ang aking kaba noong matapos ng magtanong ang taong kausap ko. sinabihan na kami ni kuya archie (agency) na ayos na daw ang lahat at pwede na kaming umalis.

eto ako bago kami pumuntang embassy.

yan yung number namin. pang 816 pa kami.

yan yung agency na naglakad ng papeles ko.

may cute na malaking stuff toy dun sa may tabi.

810 na. anim na lang.

816 na. kami na ang tinawag.